Gỡ cài đặt Kingsoft Office 2013

Pacisoft Gỡ cài đặt Kingsoft Office 2013

Bước 1: Chạy Kingsoft Office 2013 uninstaller.

Windows 7 Tìm Uninstall như sau: Start menuKingsoft OfficeKingsoft Office ToolsUninstall.

Windows 8 Trong Start, Kích chuột phải vào 1 trong 3 thành phần của Office 2013, sau đó chọn Uninstall. Bạn sẽ được dẫn vào Control Panel để gỡ cài đặt

Bước 2: Chạy Wizard gỡ cài đặt Kingsoft Office 2013.

Nhấn Uninstall.

Làm sạch thông tin đăng kí của Office 2013.

Đối với Windows 8(64 bit), bạn làm như sau:

Bước 1: Trong Start Menu, search regedit. cho chạy regedit editor.

Bước: 2 Trong  regedit editor, đến  HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > Kingsoft > Office,

nhấp chuột phải vào Office để xóa. Sau đó đến HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > Kingsoft > Office,nhấp chuột phải vào Office để xóa.

Đối với Windows 7(32 bit), bạn làm như sau:

Bước 1: Trong Start Menu, Search regedit, cho chạy regedit editor.

Bước 2: Trong regedit editor, đến HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Kingsoft > Office, nhấp chuột phải vào Office để xóa. Sau đó đến  HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > Kingsoft > Office, nhấp chuột phải vào Office để xóa.

Bây giờ Kingsoft Office được loại bỏ hoàn toàn khỏi máy tính của bạn và bạn có thể cài đặt phiên bản mới nhất.