Download Photoshop CC

 • Đi đến Creative Cloud apps catalog. Tìm vị trí Photoshop, và click Download.

  Nếu không đăng nhập, sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

  Desktop apps catalog

   

  Lưu ý: Nếu đã có tài khoản muốn xài thử Creative Cloud, vào link tham khảo Download and install a Creative Cloud trial.

  Nếu không có tài khoản hoặc chưa dùng thử Creative Cloud? Vào link tham khảo  Get started with Creative Cloud.

  Bắt đầu download.

   

  Download and install Photoshop

   

 • Để khởi động ứng dụng mới, tìm biểu tượng Photoshop trong Apps panel và nhấn Open.

  Có thể khởi động Photoshop như bạn thường khởi chạy bất kỳ ứng dụng trên máy tính. Photoshop được cài đặt trong cùng một vị trí các ứng dụng của bạn thường được cài đặt, chẳng hạn như thư mục Program Files (Windows) hoặc thư mục Ứng dụng (Mac OS).

  Open Photoshop

   

  Lưu ý:
  Nếu có vấn đề khi tải về, vào Troubleshoot Creative Cloud download and installation issues xem và khắc phục nhé!