Dán văn bản

PaciSoftDán văn bản

1. Sao chép đoạn văn bản kèm hình ảnh, bảng, sau đó dán vào một tài liệu trống.

2. Nhấn vào nút Page cuối dòng.

3. Kingsoft Writer cung cấp 3 định dạng tùy chọn:Formatted Text, Matching Current Format và Unformatted Text, như hình sau:

Nếu bạn chọn Formatted Text, nội dung dán sẽ duy trì định dạng văn bản gốc.

Nếu bạn chọn Matching Current Format, nội dung dán sẽ được định dạng như văn bản hiện tại.

Nếu bạn chọn Unformatted Text, nội dung dán sẽ có định dạng văn bản đơn giản không có hình ảnh và bảng nếu nội dung bạn sao chép chứa bất kỳ hình ảnh hay bảng.

Paste Special

Khi bạn sao chép từ nguồn như Internet hoặc email client, bạn có thể nhận được thêm nhiều lựa chọn dán bằng cách chọn Paste Special.
Sao chép nội dung trên Internet. Trong Writer, nhấn chuột phải và chọn Paste Special.Trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ thấy các tùy chọn như định dạng HTMLUnformatted Text. Nếu bạn muốn giữ lại định dạng file gốc, bạn có thể chọn định dạng HTML.

Cài đăt dán mặc định.

Bạn có thể thiết lập định dạng mặc định trong Writer. Tới Writer> Options. Trong cửa sổ bật lên, vào Edit và chọn định dạng dán mặc định như sau: