Chương trình cấp phép Microsoft Volume Licensing cho doanh nghiệp

Giới thiệu về chương trình cấp phép số lượng lớn

Tips: http://www.microsoft.com/vietnam/licensing/licensing-programs/licensing-programs.aspx

Cấp phép số lượng lớn là cách hiệu quả, linh hoạt nhất và có thể quản lý được để có được các sản phẩm phần mềm và dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft. Microsoft cung cấp một số chương trình cấp phép số lượng lớn, mỗi chương trình phù hợp với nhu cầu và kích cỡ khác nhau của từng tổ chức. Để tìm chương trình phù hợp cho tổ chức của bạn, trước tiên bạn sẽ cần xác định kiểu và kích thước của tổ chức của mình, phần mềm mà bạn muốn cấp phép, và cách thức sử dụng của bạn.

Bản quyền Cấp phép số lượng lớn làm việc như thế nào

Rất đơn giản, cấp phép số lượng lớn của tạo sự dễ dàng và giá cả hợp lý để tối ưu giấy phép trong tổ chức của bạn.

Tùy thuộc vào chương trình cấp phép số lượng lớn bạn chọn, bạn có thể nhận đĩa, bạn có lựa chọn được nhận đĩa (hoặc bổ sung), tài liệu, và được hỗ trợ về sản phẩm khi bạn cần.

Trong một vài trường của hợp chương trình cấp phép số lượng lớn, bạn cũng có thể mua bảo hiểm phần mềm-SA. Đây là giải pháp toàn diện mang đến cho bạn sự tiện dụng, tiết kiệm trong chi phí đầu tư cho phần mềm. Nó bao gồm phần mềm phiên bản mới nhất, hỗ trợ qua điện thoại, dịch vụ đối tác, đào tạo, và các công cụ cho IT. Bạn có thể lựa chọn bảo hiểm phần mềm khi mua kèm giấy phép .

Những điều cần biết về cấp phép số lượng lớn

Để lựa chọn phương pháp tối ưu cho tổ chức của bạn, trước tiên bạn cần hiểu những đặc điểm chính về chinhs sách và chương trình của cấp phép số lượng lớn. Bạn cần xem xét:

 • Quy mô và kiểu của tổ chức
 • Các sản phẩm cần mua bản quyến
 • Các cách mà bạn sử dụng sản phẩm

Các chương trình của Microsoft cần xác định rõ ngành nghề, chức năng chính của tổ chức. Ví dụ, các tổ chức công cộng, cộng đồng như trường đại học.

Đối với tổ chức nhỏ hơn chương trình Open Program mang đến sự đơn giản, giá thành hợp lý để sử dụng những công nghệ của Microsoft.

Tải về Microsoft Volume Licensing Reference Guide (PDF 2.07 MB) : http://download.microsoft.com/download/a/7/0/a70853c1-a783-4d48-a7ad-f404abdb1e7d/Microsoft_Volume_Licensing_Reference_Guide.pdf

Chương trình cấp phép cho loại hình và quy mô tổ chức doanh nghiệp

Ở cấp độ cơ bản nhất, chương trình Microsoft Volume giải quyết cấp phép chính cho 2 loại hình tổ chức sau:

 • Tổ chức có từ 5 đến dưới 250 máy tính
 • Tổ chức có hơn 250 máy tính

Cho các tổ chức có ít hơn 250 máy tính, Microsoft Open Program cung cấp mức giảm giá với đơn đặt hàng được thanh toán trước một phần. Open Program cung cấp 03 lựa chọn cho việc mua giấy phép đối với doanh nghiệp thương mại:

Open Value cho các tổ chức với ít nhất 5  máy tính và cung cấp lợi thế Software Assuarance , đơn giản hóa việc quả lý giấy phép, và cho phép thanh toán hàng năm. Open Value cung cấp 2 lựa chọn là  Company-wide và Non–Company-wide

Open Value Subscription là dành cho những khách hàng muốn đăng ký, chứ không phải là mua giấy phép sản phẩm của Microsoft. Open Value Subscription cung cấp một lựa chọn chi phí trước mắt thấp nhất trong Chương trình mở cùng với sự linh hoạt để giảm chi phí hàng năm khi số lượng máy tính của bạn giảm đi. Sự lựa chọn này cho tổ chức của bạn quyền dùng phần mềm trên toàn tổ chức của bạn trong thời hạn đã được thỏa thuận với Microsoft. Bạn cũng có khả năng thêm tùy chọn nên tàng duy nhất cho thỏa thuận Giá trị mở lâu dài của bạn.

Hình thức Open Value Thuê bao có chi phí đầu tư ban đầu thấp, phù hợp với yêu cầu của môi trường kinh doanh thay đổi như thời kỳ kinh tế khủng hoảng hiện nay hay DN hoạt động theo dự án với nhu cầu nhân sự sử dụng thay đổi. Chương trình cho phép DN tăng hoặc giảm nhu cầu giấy phép mỗi năm cho dù cam kết của hợp đồng là 3 năm. Điều kiện để tham gia chương trình với ít nhất một sản phẩm nền tảng cho toàn bộ máy trạm đạt chuẩn.

Sau 3 năm hợp đồng, khách hàng Open Value Thuê bao có thể lựa chọn mua “Buy out” và như vậy khách hàng có thể sở hữu vĩnh viễn giấy phép với phiên bản mới nhất tại thời điểm mua”.

Tips: http://www.microsoft.com/vietnam/smb/open_value.aspx

Open License dành cho những khách hàng muốn mua hàng tối thiểu ban đầu với 05  giấy phép phần mềm.

Open License là sự lựa chọn tốt nếu bạn là 1 tổ chức doanh nghiệp, học thuật, từ thiện, hoặc chính phủ muốn thanh toán tùy theo khả năng chi trả. Bạn cũng có thể mua thêm các sản phẩm có giấy phép thông qua hợp đồng Giấy phép mở với bất kỳ số lượng, thời điểm nào trong thời hạn hợp đồng 2 năm.

Với một mức tối thiểu 500 điểm từ một sản phẩm duy nhất, chương trình này cung cấp giảm giá sâu hơn nhằm giúp khách hàng có một khoản tiết kiệm lớn hơn.

Cho các tổ chức có  250 Pcs hoặc nhiều hơn, Microsoft cung cấp các tùy chọn sau:

Microsoft Select Plus cho tổ chức vừa và lớn từ 250 máy tính , có  nhiều chi nhánh mà muốn cấp phép phần mềm và dịch vụ ở trụ sở chính (tức quản lý chỉ với 1 ID) trong khi vẫn nhận được những lợi thế tiết kiệm về giá.

Microsoft Enterprise Agreement (EA) là chương trình cấp phép tốt nhất cho các tổ chức muốn tiêu chuẩn hóa công nghệ thông tin trên toàn doanh nghiệp nhưng vẫn giữ lại sự linh hoạt để lựa chọn dịch vụ tại chỗ và điện toán đám mây. EA mang đến cho bạn:

 • Giá cả hấp dẫn
 • Lợi ích đầy đủ của Bảo hiểm phần mềm
 • Linh hoạt trong việc chuyển đổi lên dịch vụ điện toán đám mây với tốc độ riêng của bạn
 • Đơn giản hóa việc quản lý giấy phép thông qua thỏa thuận của toàn công ty
 • Linh hoạt, chi phí hiệu quả, có thể quản lý giấy phép

Microsoft Enterprise Subscription Agreement là chương trình Volume Licensing cho các tổ chức lớn muốn đăng ký thuê bao sử dụng phần mềm chứ không phải mua ngay.

Đối với Enterprise Enrollment, Enrollment cho cơ sở hạ tầng lõi và Enrollment cho Windows Azure, Enterprise Agreement cung cấp một tùy chọn cho chương trình đăng ký. Tùy chọn này cung cấp:

 • Một tùy chọn ban đầu thấp hơn dựa trên thuê bao 3 năm
 • Khả năng tăng hoặc giảm số lượng thuê bao trên cơ sở định kỳ hàng năm
 • Giấy phép có thời hạn kết thúc với hạn đăng ký của bạn.

Chương trình này cung cấp lợi ích và tính năng tương tự EA với chi phí ban đầu thấp hơn dựa trên một thuê bao đăng ký 3 năm và bạn có thể tăng hoặc giảm số lượng thuê bao hàng năm. Tuy nhiên, không giống như EA – bạn sẽ giữ lại quyền sử dụng vĩnh viễn sản phẩm, với thỏa thuận đăng ký này bạn cần trả tiền hàng năm để duy trì phần mềm trên hệ thống máy tính của bạn. Nếu không nó sẽ hết hạn.

Ngoài quy mô , bạn cần phải xem xét chức năng chính của tổ chức. Microsoft có chính sách giá bán cho các đối tượng khác như cơ quan chính quyền nhà nước, giáo dục, tổ chức phi lợi nhuận

 • Cấp phép cho Public Sector và các tổ chức khác

Tips: http://www.microsoft.com/vietnam/licensing/licensing-options/for-industries.aspx#tab=1

Đối với các tổ chức khu vực công có ít hơn 250 máy tính, Microsoft cung cấp các phiên bản tương ứng của Open Programs : Open License, Open Value, and Open Value Subscription. Open License for Academic và Open License for Government tương tự như các chương trình Open License thương mại (Commercial), nhưng khác nhau ở giá và đối tác cung cấp. Ở một số nước hoặc khu vực, các tổ chức chính phủ cũng có thể tham gia vào Open Value for

Government và Open Value Subscription for Government Ở một số nước hoặc khu vực, các tổ chức từ thiện có thể tham gia Open License for Charities. Tổ chức chính phủ và giáo dục với hơn 250 máy tính có thể tham gia chương trình Select Plus. Tổ chức chính phủ cũng có thể tham gia chương trình EA . Đối với các tổ chức giáo dục  muốn được cấp giấy phép phần mềm của họ trên cơ sở thuê bao hàng năm (subscription),  Microsoft cung cấp hai chương trình riêng : Microsoft Enrollment for Education Solutions (for higher education institutions và primary/secondary schools) và Microsoft School Enrollment (chỉ cho primary/secondary schools).

 • So sánh các chương trình cấp phép số lượng lớn

Tips: http://www.microsoft.com/vietnam/licensing/about-licensing/document-library.aspx?filter=Program

Bảng so sánh các hình thức Volume Licensing
Open License Open Value Open Value Sunscription Select License Select Plus EA
& Enterprise Subscrition Agreement
Nhu cầu của khách hàng Các tổ chức vừa và nhỏ cần khoảng 5 giấy phép Các tổ chức vừa và nhỏ cần khoảng 5 giấy phép kèm với Software Assurance Các tổ chức vừa và nhỏ quan tâm tới thuê bao sử dụng phần mềm hoặc tiêu chuẩn hóa PC Các tổ chức vừa và doanh nghiệp (nhiều hơn 150) Các tổ chức vừa và doanh nghiệp Doanh nghiệp (250 hoặc hơn)
Dạng Giấy phép Vĩnh viễn Vĩnh viễn Không vĩnh viễn Vĩnh viễn Vĩnh viễn Vĩnh viễn và không vĩnh viễn
Lợi ích của khách hàng  – Yêu cầu giấy phép tối thiểu.

– Chi trả trực tiếp.

–  Bổ sung giấy phép khi doanh nghiệp tăng trưởng.

Hướng lợi từ chương trình Software Assurance.

–  Mang lại nhiều hơn khả năng kiểm soát tình hình đầu tư vào IT

Các tùy chọn thuê bao:

–  Chi phí thấp nhất.

–  Chi phí giấy phép linh hoạt khi số lượng PC tăng hoặc giảm.

– Biết trước các khả năng đầu tư phần mềm.

Select License được sử dụng khi Software Assurance được mua cùng lúc.

– Giảm chi phí thấp nhất.

– Tính toán được ngân sách.

– Mua sắm phần mềm theo nhu cầu.

– Tăng tốc triển khai.

–  Không phải quản lý nhiều hợp đồng.

–  Mua sắm hiệu quả, có tính toán.

– Dễ dàng quản lý tải sản phần mềm.

– Mua sắm linh hoạt.

– Bảo hiểm phần mềm.

– Hạ tầng linh hoạt.

–  Tiêu chuẩn hóa IT.

–  Mua sắm tập trung.

– Quản trị, tính toán ngân sách và theo dõi giấy phép  dễ dàng.

– Tiết kiệm chi phí đáng kể.

– Dễ dàng triển khai công nghệ mới nhất của Microsoft

Bảo hiểm phần mềm Có sẵn Bao gồm Bao gồm – Có sẵn

– Tỷ lệ theo hàng năm

– Có sẵn

– Không tỷ lệ

Bao gồm
Điều khoản thỏa thuận Hai năm

Một năm áp dụng cho các tổ chức doanh nghiệp đáp ứng điều kiện

Ba năm Ba năm Ba năm Không hạn Ba năm
Giấy phép Vĩnh viễn Giấy phép Enterprise vĩnh viễn,

Subscription

trừ khi là

Agreement

Tùy chọn thanh toán Chỉ thanh toán trực tiếp. Trực tiếp hoặc thanh toán hàng năm Thanh toán hàng năm Thanh toán hàng năm chỉ áp dụng cho giấp phép và Software Assurance và chỉ Software Assurance Thanh toán hàng năm chỉ áp dụng cho giấy phép và Software Assurance và chỉ Software Assurance. Thanh toán hàng năm chỉ áp dụng cho giấy phép và Software Assurance và chỉ Software Assurance.
Cách mua Kênh bán lẻ rộng rãi Kênh bán lẻ rộng rãi Kênh bán lẻ rộng rãi Bán lẻ khách hàng lớn (LAR) LAR LAR và Enterprise Software Advisor
Điều kiện bắt buộc của sản phẩm (bản sao của media) Media bắt buộc phải mua riêng rẽ từ Microsoft Worldwide Fulfillment Một bản sao của media được chuyển miễn phí với bản đặt hàng ban đầu Một bản sao của media được chuyển miễn phí với bản đặt hàng ban đầu Mỗi một ký mới sẽ nhận một bộ Product Fulfillment Kit Một bản sao của media được chuyển miễn phí với bản đặt hàng ban đầu Mỗi một ký mới sẽ nhận một bộ Product Fulfillment Kit

Giấy phép OEM hoặc FPP không đáp ứng điều kiện cho software Assurance

Xem thêm:

Copyright © PACISOFT Solutions