Chương trình bị đứng khi vẽ một chiều trong AutoCAD

Chương trình bị đứng khi vẽ một chiều trong AutoCAD

Vấn đề:

  • Chương trình bị đứng khi vẽ một chiều trong AutoCAD.
  • Khi chúng ta thực hiện vẽ một chiều trong AutoCAD, chương trình bị đứng khi chúng ta di chuyển chuột qua điểm dự định đầu tiên.

Nguyên nhân:

Do splines đang can thiệp vào quá trình tính toán kích thước. Sau đó quá trình freeze “đóng băng” sẽ xảy ra, Task Manager sẽ hiển thị AutoCAD sử dụng quá nhiều bộ nhớ của máy.

Giải pháp:

Xóa các splines ra khỏi bản vẽ hoặc chúng ta có thể chuyển splines thành polylines.

Hướng dẫn convert splines sang polylines trong AutoCAD

Đôi khi, một số máy CNC (plasma cuuter, waterjet,…) không thể sử dụng Splines để gia công chính xác, vì vậy chúng ta phải chuyển đổi splines thành polylines.

Sử dụng command SPLINEDIT để convert Spline thành Polyline:

1. Tại giao diện command của AutoCAD, gõ SPLINEDIT, sau đó Enter. (Hoặc Chọn tab Home >Nodify panel >Edit Spline)

2. Chọn spline để convert.

3. Để convert sang Polyline, gõ “P”, sau đó Enter.

4. Chỉ định giá trị chính xác <0-99>, sau đó Enter.

Trước khi SPLINEDIT:

Chương trình bị đứng khi vẽ một chiều trong AutoCAD

Sau khi SPLINEDIT:

Chương trình bị đứng khi vẽ một chiều trong AutoCAD

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn