Cấu hình updates khi Client offline trong Symantec Endpoint Protection

Cấu hình updates khi Client offline trong Symantec Endpoint Protection

Vấn đề:

Để giảm bớt các vấn đề về hiệu suất cho các máy Windows client, chúng ta có thể cấu hình nội dung tải xuống để chạy khi clients không hoạt động. Cài đặt này được bật theo mặc định. Một số tiêu chí, chẳng hạn như user, CPU, và disc actions, được sử dụng để xác định khi nào client không hoạt động.

Nếu Idle Detection được kích hoạt, các điều kiện sau đây có thể trì hoãn phiên updates:

  • User không hoạt động.
  • Máy tính đang sử dụng pin.
  • CPU đang bận.
  • I / O đĩa đang bận.
  • Không có kết nối mạng nào.

Giải quyết:

Để cấu hình updates khi Client offline:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Managed Console.

2. Tiến hành login tài khoản SEPM

3. Tại giao diện SEPM console, chọn Policies.

4. Dưới tab Policies, chọn LiveUpdate.

5. Tại tab LiveUpdate Settings, click chuột phải policy mà chúng ta muốn chỉnh sửa, sau đó chọn Edit.

Cấu hình updates khi Client offline trong Symantec Endpoint Protection

6. Dưới tab Windows Settings, chọn Schedule.

7. Tích chọn Delay scheduled LiveUpdate until the computer is idle. Overdue sessions will run unconditionally.

8. Chọn OK.

Cấu hình updates khi Client offline trong Symantec Endpoint Protection

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn