Cấu hình client phát hiện các thiết bị trái phép trong Symantec Endpoint Protection-c2-1-2-3