Cấu hình client phát hiện các thiết bị trái phép trong Symantec Endpoint Protection-3-4-5