Cấp phép Windows Server 2019 (Hướng dẫn mua)

Windows Server 2019

Windows Server 2019 là hệ điều hành sẵn sàng cho đám mây, hỗ trợ công việc hiện tại của bạn, đồng thời mang đến công nghệ mới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi sang điện toán đám mây khi sẵn sàng. Thông tin sau cung cấp tổng quan về các phiên bản và tùy chọn cấp phép để đặt mua theo nhu cầu và yêu cầu hạ tầng CNTT.

1. Phiên bản phát hành

Có 3 phiên bản được phát hành chính của Windows Server, dựa trên kích thước của tổ chức cũng như các yêu cầu về trung tâm dữ liệu và ảo hóa:
  • Ấn bản Datacenter lý tưởng cho các môi trường trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định và được ảo hóa cao.
  • Ấn bản Standard lý tưởng cho khách hàng có môi trường không ảo hóa hoặc ảo hóa thấp.
  • Ấn bản Essentials là máy chủ đầu tiên được kết nối với đám mây, lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ có tối đa 25 người dùng và 50 thiết bị. Essentials là chọn lựa tốt cho những khách hàng hiện đang sử dụng ấn bản Foundation nhưng ấn bản này không khả dụng với Windows Server 2019.

2. Hình thức cấp phép

3. Tính năng

4. Hình thức MUA

Windows Server 2019 on-premises

Windows Server on Azure

5. Hướng dẫn