Cập nhật Driver dongle cho hệ điều hành Windows 7

Pacisoft – Cập nhật Driver dongle cho hệ điều hành Windows 7

Vấn đề:

Khi cố gắng chặn Network License Service, hoặc reboot/shutdown máy tính, nó gây ra lỗi màn hình xanh.

Giải pháp:

Vấn đề này xảy ra trên Windows 7. Hãy gỡ bỏ cài đặt trình điều khiển dongle hiện tại của bạn. Vấn đề này chỉ xảy ra với phiên bản cũ dongle, phiên bản mới dongle được đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2010 thì không còn hiện tượng này nữa.

DOWNLOAD