Cài đặt Kaspersky Security Center 10 trên một cluster

Pacisoft – Cài đặt Kaspersky Security Center 10 trên một cluster

1.Chạy Kaspersky Security Center 10.

2.Chọn Cluster.

3.Nhập tên (Nó phải khác với tên cluster).

4.Nhật địa chỉ IP (Nó phải khác với địa chỉ cluster).

5.Chọn  cluster hiện có hoặc tạo một  cluster mới.

6.Chọn một lưu trữ để cài đặt tài nguyên máy chủ ảo.

7.Chỉ định một tài khoản đó sẽ được sử dụng để cài đặt từ xa.

8.Chọn các ứng dụng muốn cài đặt.

9.Chọn quy mô mạng.

10.Nhập các thông tin của tài khoản người dùng được phép bắt đầu các dịch vụ quản lý Server.

11.Chọn một loại máy chủ cơ sở dữ liệu.

12.Xác định các thông số của máy chủ cơ sở dữ liệu.

13.Chọn chế độ xác thực sẽ được sử dụng để truy cập vào các máy chủ cơ sở dữ liệu. Đối với các chế độ máy chủ SQL, nhập các thông tin và xác nhận mật khẩu.

14.Chỉ định một thư mục chia sẻ cho các gói cài đặt và cập nhật.

15.Xác định số cổng kết nối tiêu chuẩn và an toàn.

16.Chỉ định địa chỉ của Administration Server.

17.Chọn các plugin được cài đặt.

18.Chọn Install.

19.Finish.