Cách nhập lại License Key trên ESET Smart Security/ESET NOD32 Antivirus

PACISOFT – Cách nhập lại License Key trên ESET Smart Security/ESET NOD32 Antivirus

Vấn đề

Gặp các bản thông báo lỗi sau :

  • Product not activated
  • Update information is not consistent
  • Invalid username and password
  • Virus signature database updates fail
  • Product activation fails

Cách khắc phục

Thông thường, sau khi cài đặt ESET Smart Security hay ESET NOD32 Antivirus 9, chương trình sẽ cung cấp cho bạn bảng thông báo để điền License Key. Nếu bạn bỏ qua bước này, ESET của bạn vẫn chưa được kích hoạt, thực hiện các bước sau để Active lại chương trình :

1.Mở ESET Smart Security hay ESET NOD32 Antivirus.

2.Click Help and support → Change License.

hinh1

3.Gõ hoặc copy/paste License Key của bạn và click chọn Active.

hinh1

4. Chọn Done.

hinh1