Cách chỉnh phông chữ trong WPS

PaciSoft  – Cách chỉnh phông chữ trong WPS

1. Dưới Tab Home, nhấn Setting → chọn Font  trong danh sách thả xuống

Lưu ý rằng: Có thể dùng phím tắt Ctrl + D để đưa vào của sồ Font

2. Trong cửa sổ Font, chọn font chữ (Latin text font), kiểu chữ (Font style) và kích thước font (Size). Chọn Default.

3. Ở hộp thoại pop-up, nhấn OK và các font chữ mặc định xuất hiện.

Thêm Font vào Kingsoft Writer

Một số người dùng không hài lòng với các phông chữ hiện trong Writer và muốn tải về phông chữ mong muốn từ Internet và thêm chúng. Bạn làm theo ba bước (trong ví dụ là windows 7):

1. Tải Font bạn thích trên Internet và giải nén .Bạn sẽ nhận được một file .ttf. Nhấn đúp chuột vào tập tin, và sau đó nhấn Install.

2. Bạn có thể nhấp chuột phải vào file .ttf file sau đó nhấn  Install, được thể hiện như hình sau:

3. Mở Kingsoft Writer. Bạn có thể nhìn thấy các Font mới đã đươc cài đặt trong hộp Font.