Acronis Backup 12.5 và 12: Đăng nhập vào giao diện điều khiển sao lưu không thành công cho người dùng mà không có mật khẩu

Acronis Backup 12.5 và 12: Đăng nhập vào giao diện điều khiển sao lưu không thành công cho người dùng mà không có mật khẩu

Triệu chứng

Bạn cài đặt Acronis Backup (triển khai tại chỗ).

Bạn cố gắng đăng nhập vào bảng điều khiển web Acronis. Tài khoản người dùng bạn đang cố gắng đăng nhập không phải là mật khẩu bảo vệ. Bạn cung cấp tên người dùng và để trống mật khẩu.

Đăng nhập không thành công với:

The credentials are incorrect.

Nguyên nhân

Để trống mật khẩu không được chấp nhận.

Giải pháp

Trong Windows:

  1. Mở Windows Registry: Start-> tìm kiếm -> gõ exe và nhấn Enter.
  2. Điều hướng đến HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Control\Lsa và định vị LimitBlankPasswordUse DWORD.
  3. Đặt giá trị bằng 0

acronis backup

Trong Linux, kích hoạt người dùng gốc và đặt mật khẩu cho nó.