Acronis Backup 12.5: Làm thế nào để xem tất cả các thuộc tính của một thiết bị?

Liệt kê tất cả các thuộc tính chi tiết của một thiết bị

Để xem tất cả các thuộc tính

  1. Trong Devices, chọn device.
  2. Nhấp Details

acronis backup 12.5

  1. Kéo xuống và nhấp vào All properties:

acronis backup 12.5