5 bước để ngăn ngừa ransomware cùng symantec

Pacisoft – 5 bước để ngăn ngừa ransomware

1.Sao lưu máy tính và máy chủ của bạn thường xuyên.

2.Khóa xuống ổ đĩa mạng được ánh xạ bằng cách đặt mật khẩu và kiểm soát truy cập.

3.Triển khai và cho phép bảo vệ sau đây từ Symantec Endpoint Protection Manager:

  • IPS
  • SONAR: Trong chính sách Virus and Spyware Protection, chọn SONAR > Enable SONAR.
  • Download Insight: Chọn cao nhất để có được Symantec bảo vệ một cách toàn diện.

4.Tải các bản vá lỗi mới nhất cho web application frameworks, web browsers, và web browser plug-ins.

5.Sử dụng một sản phẩm bảo mật email để xử lý email một cách an toàn.