Chuyển đổi giấy phép Autodesk – Maintenance sang Subscription

Bạn đang phân vân có nên tiếp tục sử dụng Maintenance Plan hay chuyển đổi sang dạng Subscription (thuê bao)?
Hãy tận dụng ưu đãi đặc biệt để chuyển sang thuê bao!

Tại thời điểm gia hạn, bạn có thể chọn chuyển sang thuê bao với cùng chi phí như sử dụng Maintenance – hoặc chuyển sang industry collection với mức giá đặc biệt. Khi bạn chuyển đổi, bạn có thể giữ mức giá thuê bao giảm giá của bạn lên đến ba năm. Khi bạn tiếp tục renew, bạn sẽ được hưởng mức giá đặc biệt, thấp hơn giá renew Maintenance Plan và thấp hơn nhiều so với chi phí mua một thuê bao mới.

Quyền lợi khi chuyển từ vĩnh viễn sang thuê bao
‘Maintenance To Subscription’
(M2S)

– KH chuyển M2S sẽ được giữ giá trong 3 năm (Không bao gồm chênh lệch tỷ giá).

– KH vẫn được sử dụng phần mềm bản vĩnh viễn với điều kiện không gỡ phần mềm ra khỏi máy tính.

– Giá Maintenance Plan sẽ tăng thêm 10% (2018) và 20% (2019)

– Giá M2S sẽ tăng thêm 5% (2018) và 5% (2019)

– KH chuyển hướng sang Thuê bao phù hợp với xu hướng của Autodesk và thị trường.

“HÃY SWITCH M2S TRONG NĂM 2017 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT” 

Thông tin chi tiết xem trong tài liệu Move to Subscription Customer Presentation.