Cách gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app trên Windows và Mac OS

Cách gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app trên Windows Ứng dụng Adobe Creative Cloud dành cho máy tính để bàn là rất quan trọng đối với các chức năng của Creative Cloud. Như cài đặt ứng dụng Creative Cloud, đồng bộ hóa, đồng bộ hóa phông chữ, thư viện và hơn thế nữa. Adobe […]

Read More >

Ransomware 5 điều nên làm và không nên làm

Ransomware 5 điều nên làm và không nên làm UPDATE: Phản hồi gần đây nhất về các cuộc tấn công ransomware. Cuối tuần trước, các báo cáo nổi lên về một biến thể của ransomware được gọi là “WannaCry” . Biến thể này đã bắt đầu lây nhiễm vào máy tính Windows, và đã được […]

Read More >

Gỡ cài đặt Creative Cloud trên desktop app

Gỡ cài đặt Creative Cloud trên desktop app Ứng dụng Adobe Creative Cloud dành cho máy tính để bàn là rất quan trọng đối với các chức năng của Creative Cloud. Như cài đặt ứng dụng Creative Cloud, đồng bộ hóa, đồng bộ hóa phông chữ, thư viện và hơn thế nữa. Adobe khuyến cáo […]

Read More >

Cách khắc phục lỗi Failed to install Creative Cloud trên desktop app

Cách khắc phục lỗi Failed to install Creative Cloud trên desktop app Khi cài đặt Creative Cloud trên desktop app. Bạn nhận được lỗi như “Creative Cloud Desktop Failed to Install,” “Error Code 1,” “Error code: 50,” “Error code: 1001,” hoặc “Error code: 1002.” Hãy thử các giải pháp sau theo thứ tự. Dừng lại […]

Read More >