ZWCAD 2018: Tập trung vào bản vẽ với giao diện hoàn toàn mới

ZWCAD 2018: Tập trung vào bản vẽ với giao diện hoàn toàn mới ZWSOFT vừa chính thức ra mắt ZWCAD 2018 hoàn toàn mới với giao diện Dark Theme UI dùng màu đen làm màu chủ đạo, tăng tính trải nghiệm, trực quan và sự tập trung cho các nhà thiết kế, kỹ sư. Theo […]

Read More >

Hướng dẫn truy cập tài sản của bạn ở mọi nơi trên Adobe

Hướng dẫn truy cập tài sản của bạn ở mọi nơi trên Adobe Creative Cloud Assets cung cấp nơi bạn lưu trữ, hợp tác và quản lý nội dung Creative Cloud của bạn. Creative Cloud Assets được tích hợp vào quy trình làm việc sáng tạo ở nhà, từ văn phòng hoặc khi đang di […]

Read More >

Cộng tác trên Creative Cloud Libraries và thư mục của Adobe

Cộng tác trên Creative Cloud Libraries và thư mục của Adobe Tìm hiểu cách chia sẻ thư mục và thư viện và cộng tác với những người dùng khác, từ tài khoản Adobe Creative Cloud của bạn. Chia sẻ thư viện từ trong ứng dụng dành cho máy tính để bàn: Thực hiện theo các […]

Read More >

Duyệt, đồng bộ và quản lý tài sản trên Adobe

Duyệt, đồng bộ và quản lý tài sản trên Adobe Creative Cloud assets  của bạn bao gồm tệp được đồng bộ hóa với máy tính để bàn của bạn, tài sản được tạo bằng ứng dụng trên điện thoại di động hỗ trợ Sáng tạo Sáng tạo và thư viện Sáng tạo Cloud. Bạn có […]

Read More >

Lỗi: Một font có cùng tên đã được cài đặt

Lỗi: “Một font có cùng tên đã được cài đặt” Nếu bạn cố gắng đồng bộ một phông chữ thông qua Typekit đã được cài đặt trên máy tính của bạn, thông báo lỗi sau sẽ xuất hiện: “Một phông có cùng tên đã được cài đặt.” Ví dụ, typekit bao gồm các phông chữ […]

Read More >

Thêm phông chữ từ Typekit trên Adobe

Thêm phông chữ từ Typekit trên Adobe Bạn có thể chọn một kiểu chữ từ một trong số các đối tác của Typekit. Sau đó đồng bộ hóa nó với máy tính để bàn của bạn với Creative Cloud – hoặc sử dụng nó trên Web. Các phông chữ được đồng bộ hóa có sẵn […]

Read More >

Cách sử dụng các ứng dụng trên Creative Cloud desktop app

Cách sử dụng các ứng dụng trên Creative Cloud desktop app Thêm phông chữ từ Typekit Bạn có thể sử dụng phông chữ Typekit trong tất cả các ứng dụng Creative Cloud apps và các phần mềm máy tính để bàn khác. Chọn một kiểu chữ từ một trong những đối tác đúc của Typekit […]

Read More >

Dùng Creative Cloud desktop app để quản lý ứng dụng và dịch vụ

Dùng Creative Cloud desktop app để quản lý ứng dụng và dịch vụ Cài đặt Creative Cloud desktop app Ứng dụng dành cho máy tính để bàn Adobe Creative Cloud là vị trí trung tâm của bạn để quản lý hàng chục ứng dụng và dịch vụ được bao gồm trong các thành viên của […]

Read More >

Đăng nhập và đăng xuất để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt ứng dụng Creative Cloud

Đăng nhập và đăng xuất để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt ứng dụng Creative Cloud Cách kích hoạt và hủy kích hoạt giấy phép hoặc ứng dụng Creative Cloud: Đăng nhập và đăng xuất. Đăng nhập là gì? Để kích hoạt các  Creative Cloud apps, chỉ cần đăng nhập vào  Creative Cloud apps bằng […]

Read More >

Creative Cloud “Activation limit reached” hoặc lỗi “Sign-in failed”

Creative Cloud “Activation limit reached” hoặc lỗi “Sign-in failed” Khi bạn khởi chạy một ứng dụng Creative Cloud or Document Cloud. Bạn sẽ gặp lỗi khi thông báo rằng đăng nhập không thành công, đã đạt đến giới hạn hoặc số lần kích hoạt tối đa. Những lỗi này xảy ra nếu bạn cố gắng sử […]

Read More >