Lỗi 1002: failed to update trên Creative Cloud desktop

Lỗi 1002: failed to update trên Creative Cloud desktop

Vấn đề Trong khi cập nhật Creative Cloud trên desktop app. Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

Máy tính để bàn Creative Cloud không cập nhật (Mã lỗi: 1002)

Error 1002

Giải pháp:

Hãy thử các giải pháp sau theo thứ tự. Dừng lại sau khi bạn có thể cập nhật Creative Cloud desktop app.

 • Giải pháp 1: Click Retry để cố gắng cài đặt một lần nữa.
 • Giải pháp2: chạy lại hệ thống và cố gắng undating Creative Cloud desktop app.
 • Giải pháp 3 ( chỉ dùng cho Mac):
  1. Sử dụng Terminal, chạy ls -ld /tmp.
  2. Nếu kết quả đọc lrwxrwxrwt đặc biệt chữ số cuối cùng là t, sau đó chạy lệnh sudo chmod -h -t / tmp.
  3. Click Retry để cố gắng cài đặt một lần nữa.
 • Giải pháp 4: cài đặt lại Creative Cloud desktop app.Windows: Cách gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app trên Windows và Mac OS
  Mac OS: Cách gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app trên Windows và Mac OS
  Sau đó download và cài đặt lại Creative Cloud desktop app.


  Có thể bạn quan tâm:

 • Gỡ cài đặt Creative Cloud trên desktop app
 • Lỗi code 43 khi installing Creative Cloud desktop app