Khắc phục sự cố giới hạn kích hoạt hoặc lỗi đăng nhập không thành công

Khắc phục sự cố giới hạn kích hoạt hoặc lỗi đăng nhập không thành công

Khi bạn khởi chạy ứng dụng của Adobe, bạn nhận được lỗi khi thông báo rằng đăng nhập không thành công, có giới hạn kích hoạt hoặc đã vượt quá số lần kích hoạt tối đa. Những lỗi này xảy ra nếu bạn cố gắng sử dụng ứng dụng trên nhiều máy tính. Để giải quyết lỗi, hãy làm theo các bước bên dưới.

Serial number already in use by the maximum allowed computers

Phiên bản không đăng ký (độc lập)

Nếu bạn có một phiên bản độc lập, không phải đăng ký của Acrobat DC, bạn có thể sử dụng ứng dụng trên tối đa hai máy tính. Để sử dụng Acrobat trên máy tính thứ ba, chỉ cần đăng xuất khỏi Acrobat trên một trong các máy tính khác.

1. Kết nối với Internet và khởi chạy ứng dụng trên một trong các máy tính khác của bạn.

2. Chọn Help > Sign Out.

3. Thử kích hoạt lại ứng dụng trên máy tính mới.

CS6, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X, or Acrobat 9

Một giấy phép cho Adobe CS6 và các ứng dụng trước đó cho phép bạn cài đặt một ứng dụng trên hai máy tính. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng trên một máy tính mỗi lần.

Để cài đặt ứng dụng trên máy tính thứ ba, hãy tắt ứng dụng trên máy tính mà bạn không còn muốn sử dụng phần mềm nữa. Sau đó, kích hoạt nó trên máy tính mới.

1. Trên máy tính cũ, hãy kết nối với Internet, sau đó khởi chạy ứng dụng.

2. Chọn Help > Deactivate.

Choose Deactivate

3. Trên máy tính mới, kết nối với Internet, sau đó khởi chạy ứng dụng.

4. Chọn Help > Activate.

CS3, Acrobat 8 hoặc các sản phẩm trước đó

Một giấy phép cho Adobe CS3, Acrobat 8 và các ứng dụng trước đó cho phép bạn cài đặt một ứng dụng trên hai máy tính. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng trên một máy tính mỗi lần.

Để cài đặt ứng dụng trên máy tính thứ ba, hãy tắt ứng dụng trên máy tính mà bạn không còn muốn sử dụng phần mềm nữa. Sau đó, kích hoạt nó trên máy tính mới.

1. Trên máy tính cũ, hãy kết nối với Internet, sau đó khởi chạy ứng dụng.

2. Chọn Help > Deactivate hoặc Help > Transfer Activation.

3. Nếu bạn muốn kích hoạt trên một máy tính khác, chọn Erase My Serial Number From This Computer.

4. Khi bạn thấy thông báo Deactivation Successful, nhấp vào Exit.

5. Trên máy tính mới, kết nối với Internet, sau đó khởi chạy ứng dụng.

6. Chọn Help > Activate.

 

Tagged:Tags: