Khắc phục sự cố cài đặt Acrobat Reader trên Mac OS

Khắc phục sự cố cài đặt Acrobat Reader trên Mac OS

Yêu cầu hệ thống dành cho Reader trên Mac OS

Khắc phục sự cố tải xuống
Nếu một trong những lỗi sau xảy ra khi bạn cố kết nối hoặc tải xuống từ trang web của Adobe. Hãy làm việc thông qua các tác vụ bên dưới.

1. Chẳng có gì xảy ra.
2. Một tệp sẽ dừng tải xuống sớm.
3. Bất kỳ lỗi nào sau đây xảy ra:
“Máy chủ trả lại thông tin mở rộng.”
“Sự cố kết nối đã làm gián đoạn quá trình tải xuống. Kiểm tra cài đặt Internet của bạn và nhấp vào Thử lại.”
“Không thể kết nối đến máy chủ, máy chủ không thể được tìm thấy.”

1. Cố gắng để download Adobe Reader một lần nữa.

Cố gắng để download Adobe Reader một lần nữa bằng clicking nút Download.

2. Make sure that your Internet connection is stable.

Kết nối Internet không ổn định có thể ngăn bạn tải xuống từ các trang web khác. Thử tải xuống tệp từ trang web khác, chẳng hạn như www.microsoft.com, www.apple.com, hoặc www.mozilla.com.Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn, tài nguyên trợ giúp hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet  (ISP). Xem Resolve an unstable Internet connection to the Adobe website or FTP site  để biết thêm chi tiết

Sau khi bạn thiết lập kết nối Internet ổn định, hãy thử tải lại tệp. Nếu nỗ lực ban đầu để tải xuống tệp bị gián đoạn, hãy khởi động lại quá trình tải xuống trong trình duyệt web bạn đang sử dụng.

3. Tải xuống khi có ít hoạt động trên Internet.

Một khối lượng lớn hoạt động có thể gây trở ngại cho kết nối Internet. Để có kết quả tốt nhất, hãy thử tải xuống tệp khi có ít hoạt động hơn (ví dụ: vào cuối buổi tối, sáng sớm hoặc vào cuối tuần).

5. Chắc chắn rằng JavaScript đã có trong trình duyệt của bạn.

Tùy chọn JavaScript là một cài đặt tuỳ chọn trong trình duyệt của bạn. Làm theo hướng dẫn dưới đây cho trình duyệt của bạn.

Apple Safari

1. Mở tùy chọn Safari (chọn Safari > Preferences).

2. Click tab Security.

3. Chắc chắn rằng  Enable JavaScript đã được chọn.Enable JavaScript

4. Đến trang Reader download, và cố gắng để downloading Reader lần nữa.

Để biết hướng dẫn từng bước, xem Install Adobe Acrobat Reader DC | Mac OS.

Google Chrome

1. Mở trình duyệt Chrome (choose Chrome > Preferences).

2. Click Show advanced settings vào đầu của trang

Click Show advanced settings

3.Trong Privacy, nhấp Content settings.

Click Content Settings

4. Hãy đảm bảo rằng Cho phép tất cả các trang web chạy JavaScript được chọn, và sau đó nhấp vào Ok.

Select Allow all Sites to Run JavaScript

5. Đi đến trang Reader download, và cố gắng downloading Reader lần nữa

Để biết hướng dẫn từng bước, xem Install Adobe Acrobat Reader DC | Mac OS.

Có thể bạn quan tâm:

 

Tagged:Tags: