Khắc phục sự cố Acrobat Reader download

Khắc phục sự cố Acrobat Reader download

Có sự cố khi tải xuống và cài đặt Adobe Acrobat Reader? Hãy thử các giải pháp này theo thứ tự này.

Hoàn tất cài đặt hai bước
Cài đặt Acrobat Reader vào máy tính của bạn là một quá trình hai bước.

1. Download  Acrobat Reader Installer.

Nếu bạn thấy trang sau, click Install now. Để tải về phiên bản mới nhất của Reader.

Install Acrobat Reader

2. Chạy trình cài đặt để cài đặt Acrobat Reader. Đảm bảo đủ thời gian cho cả hai bước để hoàn thành. Để có hướng dẫn chi tiết, xem:

Bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Đặt trình duyệt của bạn để bật JavaScript. Nếu bạn không biết cách thiết lập tuỳ chọn trình duyệt này, hãy xem chủ đề “Đảm bảo bật JavaScript” cho Windows hoặc Mac OS.

Kiểm tra cập nhật chống vi rút
Thỉnh thoảng, phần mềm chống vi-rút của bạn có thể xác định trình cài đặt Acrobat Reader là phần mềm độc hại không chính xác. Các báo cáo lỗi sai gồm có “TrojWare.Win32.Trojan.Agent.Gen,” “Trojan / JmGeneric.bcy” và “Suspicious”. Người dùng cũng báo cáo lỗi “Không thể khởi tạo” và cài đặt chương trình kiểm dịch.

Nhà cung cấp phần mềm chống virus và các nhà cung cấp dịch vụ tích cực cập nhật phần mềm của họ để trình cài đặt Acrobat Reader được công nhận là hợp pháp. Đảm bảo rằng phần mềm chống vi rút của bạn được cập nhật.

Có thể bạn quan tâm: