Hiển thị tệp và thư mục ẩn trong Windows 10 và cũ hơn

Hiển thị tệp và thư mục ẩn trong Windows 10 và cũ hơn

Để gỡ rối các sự cố với sản phẩm Adobe đang chạy trên Windows, bạn có thể cần phải xem tệp và thư mục ẩn. Thực hiện theo các bước dưới đây để hiển thị tệp, tệp tin và phần mở rộng tên tệp ẩn cho phiên bản Windows của bạn.

Windows 8.x and 10

1. Trong Windows 8.x, chọn Desktop.  Trong Windows 10, click nút Start.

2. Mở Control Panel.

3. Mở tùy chọn Folder Options trong  Appearance and Personalization.

4. Click icon Options ở bên phải ribbon.

5. Trong Folder Options dialog box, chọn View tab.

6. Chọn Show hidden files, folders, and drives.

7. Bỏ chọn Hide extensions for known file types và click OK.

Windows 7

1. Chọn Start > Control Panel.

2. Trong hộp thoại Control Panel, nhấp đúp vào Appearance and Personalization.

3. Trong hộp thoại Appearance And Personalization,  double-click Folder Options, hoặc click Show Hidden Files and Folders dưới mỗi Folder Options.

4. Trong hộp thoại Folder Options, đảm bảo rằng Show Hidden Files and Folders đã được chọn.

5. Click OK.

Windows Vista

1. Trong Windows Explorer, chọn  Organize > Folder and Search Options.

2. Nhấp vào tab View trong hộp thoại Folder Options.

3. Trong Advanced Settings, chọn Show Hidden Files and Folders.

4. Bỏ chọn Hide Extensions for Known File Types.

5. Click OK.

Windows XP

1. Trong Windows Explorer, chọn Tools > Folder Options.

2. Nhấp vào tab View trong hộp thoại Folder Options.

3. Trong Advanced Settings, chọn Show Hidden Files and Folders.

4. Bỏ chọn Hide Extensions for Known File Types.

5. Click OK.

Có thể bạn quan tâm:

 

Tagged:Tags: