Giấy phép 3 năm Adobe Value Incentive Plan (VIP) được giảm giá

(PACISOFT News) – Ngày 05/03/2016, Adobe đã có quyết định hạ mức band (tức dải giấy phép) tối thiểu để nhận giảm giá theo số lượng (volume discount) thông qua Kế hoạch Giá trị ưu đãi (VIP) cho khách hàng khối Thương mại và Chính phủ, giúp họ dễ dàng đạt được giảm giá thông qua VIP Select. VIPs với 10 hoặc nhiều giấy phép có thể hội đủ điều kiện giảm giá được đảm bảo và thời hạn mở rộng tùy chọn với khoản thanh toán hàng năm (3 năm cam kết). Ngoài ra, Adobe cung cấp giảm giá sâu hơn cho VIP Select 3 year, thỏa thuận thanh toán hàng năm.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Hướng dẫn chương trình VIP (VIP Program Guide), VIP How to Order Guide, VIP Select sales tool trên Adobe Interactive Guide (AIG)

Adobe đã nhận được rất nhiều các yêu cầu về chương trình VIP Select Program và khách hàng nên liên hệ đại diện Gold Adobe qua PACISOFT để nhận được tư vấn.

Các khách hàng gia hạn vẫn được áp dụng chương trình này và Adobe sẽ thông báo cụ thể qua email. Hướng dẫn xem thêm tại: https://helpx.adobe.com/enterprise/help/faq.html#vip

PACISOFT Channel News