Dùng Creative Cloud desktop app để quản lý ứng dụng và dịch vụ

Dùng Creative Cloud desktop app để quản lý ứng dụng và dịch vụ

Cài đặt Creative Cloud desktop app

Ứng dụng dành cho máy tính để bàn Adobe Creative Cloud là vị trí trung tâm của bạn để quản lý hàng chục ứng dụng và dịch vụ được bao gồm trong các thành viên của Creative Cloud. Bạn cũng có thể đồng bộ và chia sẻ tập tin, quản lý hàng ngàn phông chữ, truy cập các thư viện ảnh và thiết kế tài sản, giới thiệu và khám phá những tác phẩm sáng tạo trong cộng đồng. Ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud là cửa sổ của bạn vào tất cả.

Khi tải xuống sản phẩm Đám mây Sáng tạo đầu tiên, ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud được cài đặt tự động. Nếu bạn đã cài đặt Trình quản lý ứng dụng Adobe, nó sẽ tự động cập nhật ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud.

Nếu bạn không cài đặt ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud, bạn có thể tải xuống ứng dụng đó theo cách thủ công. Để làm đươc như vậy, hãy tuân theo những bước sau:

1. Đi tới trang Creative Cloud desktop app page.

2. Click  nút Download.

3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tải xuống và cài đặt ứng dụng

Dưới đây là cách tải xuống, cài đặt và cập nhật ứng dụng của bạn bằng ứng dụng Máy tính để bàn Sáng tạo. Bạn cũng có thể duyệt các ứng dụng theo mức độ phổ biến, danh mục và phiên bản để khám phá các ứng dụng mới.

1. Để truy cập Creative Cloud desktop app, click icon Creative Cloud, nằm trong tác vụ (Windows) hoặc Apple menu bar (Mac OS).

Creative Cloud desktop icon

2. Nhấp vào tab Ứng dụng nếu nó chưa được chọn. Các ứng dụng được cài đặt gần đây trên máy tính của bạn xuất hiện ở đầu bảng điều khiển. Danh sách có thể bao gồm các phiên bản đã cài đặt trước đó.

Apps panel

3. Cuộn xuống để Find Additional Apps. Bạn cũng có thể lọc theo danh mục hoặc phiên bản phần mềm.

4. Click Install hoặc Update để cài đặt lựa chọn của mình.

5. Để tải xuống và cài đặt phiên bản trước của ứng dụng, hãy chọn View Previous Versions từ trình đơn bộ lọc. Cuộn xuống để tìm ứng dụng mà bạn muốn và sau đó nhấp vào trình đơn ứng dụng  Install và chọn một phiên bản từ trình đơn cài đặt bật lên.

Previous versions

Đồng bộ và chia sẻ tệp
Đồng bộ hóa các tệp từ máy tính của bạn với Creative Cloud và truy cập chúng từ bất cứ đâu. Các tệp ngay tức thì có sẵn trên tất cả thiết bị và máy tính được kết nối của bạn và trên trang Đám mây Sáng tạo của bạn. Để đồng bộ hóa các tệp, hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud trên tất cả các máy tính.

Files panel

Để đồng bộ các tệp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 

Tagged:Tags: