Cách khắc phục lỗi Failed to install Creative Cloud trên desktop app

Cách khắc phục lỗi Failed to install Creative Cloud trên desktop app

Cách khắc phục lỗi "Failed to install" Creative Cloud trên desktop app

Khi cài đặt Creative Cloud trên desktop app. Bạn nhận được lỗi như “Creative Cloud Desktop Failed to Install,” “Error Code 1,” “Error code: 50,” “Error code: 1001,” hoặc “Error code: 1002.”

Hãy thử các giải pháp sau theo thứ tự. Dừng lại sau khi bạn có thể cài đặt thành công Creative Cloud trên desktop app.

Các bước thực hiện:

Bước 1:

Gỡ cài đặt Creative Cloud trên Desktop app, và sau đó cài đặt lại nó.

Windows: cách gỡ cài đặt trên Windows

Mac OS: Cách gỡ cài đặt trên Mac OS

Bước 2:

Khởi động công cụ Adobe CC Cleaner Tool

 • 2.1 Khởi động Creative Cloud Cleaner Tool để xóa ứng dụng hiện tại của Creative Cloud trên desktop app.
 • 2.2 Trong công cụ CC Cleaner Tool, chọn tùy chọn 3: Creative Cloud 2015, Creative Cloud 2014, Creative Cloud & CS6 Products. Sau đó chọn tùy chọn 1: Adobe Creative Cloud Desktop.
 • 2.3 Đổi tên các thư mục OOBE sau tới OOBE.old:
  Windows:
  \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  \Users\\AppData\Local\Adobe\OOBE
  Mac OS
  /Library/Application Support/Adobe/OOBE
 • 2.4 Tải xuống và cài đặt lại Creative Cloud trên desktop app.

Bước 3:

Cài đặt lại ứng dụng Creative Cloud  trên desktop app bằng tài khoản quản trị viên

Tạo một tài khoản người dùng mới với quyền quản trị viên và đăng nhập bằng tài khoản đó. Sau đó, tải xuống và cài đặt lại Creative Cloud trên desktop app.

Có thể bạn quan tâm: