Cách gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app trên Windows và Mac OS

Cách gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app trên Windows

Ứng dụng Adobe Creative Cloud dành cho máy tính để bàn là rất quan trọng đối với các chức năng của Creative Cloud. Như cài đặt ứng dụng Creative Cloud, đồng bộ hóa, đồng bộ hóa phông chữ, thư viện và hơn thế nữa. Adobe khuyến cáo rằng bạn không nên gỡ bỏ cài đặt ứng dụng này.

Tuy nhiên, trong các tình huống nhất định như Creative Cloud desktop app bị hỏng hoặc sự cố khi cài đặt một số ứng dụng Creative Cloud. Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng Creative Cloud desktop app.

Ví dụ: bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau khi cập nhật Creative Cloud desktop app:

Creative Cloud desktop failed to update. (Error Code: 2)

Trong trường hợp đó, hãy thực hiện theo các bước bên dưới để gỡ cài đặt và sau đó cài đặt lại Creative Cloud desktop app

Error Code 2

Gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app trên Windows

 1. Tải xuống tệp ZIP có chứa trình gỡ bỏ cài đặt. Tại đây.
 2. Giải nén file Creative Cloud Uninstaller.zip.
 3. Chạy tệp tin cài đặt thực thi Creative Cloud Uninstaller.exe.
 4. Trình cài đặt nhắc bạn xác nhận rằng bạn muốn gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app. Xem lại tin nhắn và nhấp vào Uninstall.
  Click Uninstall
 5. Trình gỡ cài đặt sẽ xóa ứng dụng khỏi máy tính của bạn và hiển thị một thông báo xác nhận. Nhấp vào Close.Uninstall successful message
 6. Download và reinstall tại Creative Cloud desktop app.

Uninstall  Creative Cloud desktop app trên Mac

 1. Download file Zip và gắn tệp DMG. Tại đây.
 2. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của bạn, bạn có thể nhận được cảnh báo để mở trình tháo cài đặt khỏi tệp DMG đã lắp. Nhấp vào để  Open tiếp tục.
  Confirm open application from disk image
 3. Trình cài đặt nhắc bạn xác nhận rằng bạn muốn gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app. Xem lại tin nhắn và nhấp vào Uninstall.
  Confirm uninstall dialog
 4. Trình gỡ cài đặt gỡ ứng dụng ra khỏi máy tính của bạn và hiển thị một thông báo xác nhận. Nhấp vào CloseUninstall successful message
 5. Download và reinstall trên Creative Cloud desktop app.
Tagged:Tags: